Sponsors

Sponsors zijn voor ons koor van wezenlijk belang, zonder hen zouden wij niet de concerten mét orkestbegeleiding kunnen geven zoals we nu doen. We hebben een aantal trouwe sponsors, die ons jaar in jaar uit steunen én onze concerten bezoeken. Want dat staat er tegenover: als sponsor ontvangt u toegangskaarten voor de concerten.

Sponsor worden?

Nieuwe sponsors zijn natuurlijk altijd welkom!
Wilt u onze concerten sponsoren neem dan contact op met een van de bestuursleden.