Onze concerten worden uitgevoerd
met diverse bekende solisten.

alt Lien Haegeman

sopraan Heleen Koele

tenor Jan van Elsacker (L) bas Hans Christian Hinz (r)

Bij het Oratoriumkoor gaat het in de eerste plaats om koorzang. Het koor heeft daarom geen eigen solisten. Elk muziekstuk stelt specifieke eisen aan de solisten, in de planning van een concert is nauw overleg tussen dirigent en bestuur hierover essentieel. Vervolgens worden de solisten via het impresariaat geboekt. In de loop der jaren is een nauwe band opgebouwd met verschillende solisten, zij komen graag in Schagen zingen, zeker ook om de goede akoestiek van de Groeneweghal.

tenor Jeroen de Vaal

bas Robbert Muuse

Solisten tijdens uitvoering Johannes Passion, 2 april 2023, Groeneweghal. Foto's: Rolf ten Hulsen