Privacy verklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Oratoriumkoor Schagen heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze maatregelen staan in deze privacyverklaring.


Gegevensbescherming

Neemt u met ons contact op, dan slaan we de door u opgegeven gegevens en e-mailadres op in een databestand dat voor dat doel is aangemaakt. Dat kan zijn:

- om u aan te melden voor het bijwonen van een vrijblijvende repetitie, of een vergelijkbare kooractiviteit.

- voor ontvangst van een nieuwsbrief of overige informatie.

- als u een vraag aan ons stelt over bijvoorbeeld een organisatorische of administratieve kwestie.

Deze gegevens gebruiken wij alleen voor bovengenoemd specifiek doel. Na 2 jaar verwijderen we deze gegevens uit de (digitale en papieren) administratie. Hebt u zich aangemeld voor de nieuwsbrief dan sturen we u die toe zolang u zich niet afmeldt. We maken deze persoonsgegevens niet openbaar en sturen ze ook niet door aan derden.

 

Beeld- en geluidgegevens

Wanneer we tijdens een generale repetitie of concert uitvoering beeld- of geluidopnamen maken, of laten maken, zullen we dat aankondigen aan de deelnemers en bezoekers. Wanneer we gebruik maken van door derden openbaar gemaakt beeld- of geluidmateriaal, zullen we erop toezien dat deze derde-organisatie vergelijkbare privacy beschermende normen in acht neemt.

 

Diensten aan/van derden

Met elke organisatie waarvan we diensten afnemen, sluiten we een verwerkersovereenkomst. Daarin verklaart deze derde partij de privacyregels van de AVG in acht te nemen.

Voor de jaarlijkse afdracht van licentiegelden die via LOVOK aan BUMA worden afgedragen geven we uitsluitend het aantal leden van het Oratoriumkoor Schagen op de jaarlijkse peildatum, dus geen NAW-gegevens van aangesloten individuele leden.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Iedereen van wie we persoonsgegevens (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) verwerken, heeft recht op inzicht, correctie en verwijdering van deze gegevens. Richt je daarvoor tot onze administratie: secretaris @oratoriumkoor.nl

Schrijft u zich uit voor de Meerklank of nieuwsbrief, dan verwijderen we u gegevens uit die database. De wijze van uitschrijven vindt u in elke afzonderlijke Meerklank of nieuwsbrief.

U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie daarover vind je op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Social media buttons

We willen berichten gemakkelijk delen, en gebruiken daarvoor bij digitale communicatie social media de button van Facebook. Deze werkt met cookies en houdt zich aan de EU-US Privacy Shield. Op de privacyverklaring van dit social media kanaal kunt u eventueel lezen wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Jaarlijkse check

We verifiëren jaarlijks of ons privacy beleid nog in overeenstemming is met de AVG. Vindt u ons privacy beleid niet correct, dan ontvangen we graag een bericht hierover, zodat we het beleid kunnen verbeteren.

 

Oratoriumkoor Schagen

1 juli 2023