Bestuur

Vernieuwing

Het bestuur heeft na overleg met het koor in de jaarvergadering van 2015 gekozen voor vernieuwing. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals het wegvallen van subsidies, de veranderende houding wat betreft lidmaatschap van verenigingen en de rol die klassiek koormuziek nog kan vervullen, dagen de vereniging uit tot vernieuwing. Deze punten maken dat de vereniging op zoek is naar nieuwe manieren om liefhebbers te laten genieten van klassiek koorwerken. Voor het koor is het belangrijk dat die veranderingen worden gedragen door de leden. Hier ligt een uitdaging voor het bestuur en het koor.

Het streven blijft jaarlijks ten minste een concert te geven van hoog muzikaal niveau.